Wat betekend de banner ‘U belegt buiten AFM-toezicht’?

iParcs Coöperatie U.A. is, net als vele andere organisaties, verplicht een banner te plaatsen met de vermelding ‘U belegt buiten AFM-toezicht’. Het is in Nederland wettelijk verplicht om over een AFM-vergunning te beschikken bij het aanbieden van beleggingen in recreatief vastgoed. iParcs Coöperatie U.A. valt echter buiten het toezicht van de AFM. Wij zijn namelijk vrijgesteld van een vergunningsplicht omdat de verkoopprijs van de woningen boven de vrijstellingsgrens van €100.000 euro ligt. Om gebruik van deze vrijstelling te maken, is het voor ons noodzakelijk om in alle reclame-uitingen de wettelijk verplichte vrijstellingsvermelding correct op te nemen.